Zwarteweg 28
3833 AL Leusden
Verkoop:
033 433 22 16
Werkplaats:
033 494 15 87
info@occasioncentrumbloemendal.nl

Het onderstaande is van toepassing op de website. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Al het mogelijke is gedaan om de nauwkeurigheid te garanderen van de informatie op deze website en alle andere uitingen van Occasion Centrum Bloemendal. Occasion Centrum Bloemendal geeft geen garantie, impliciet noch expliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid van de informatie, met inbegrip van prijs, productinformatie en productspecificaties.

Occasion Centrum Bloemendal en zijn partners zijn niet aansprakelijk voor incidentele, gevolg- of speciale schade die het gevolg is van of voortvloeit uit elektronische transmissie of de nauwkeurigheid van de informatie die hierin is opgenomen, zelfs indien Occasion Centrum Bloemendal op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid dat zodanige schade zal ontstaan.

Product- en fabrikantnamen worden uitsluitend gebruikt ter identificatie.

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Voor correspondentie en/of een afspraak hebben we uiteraard wel informatie van u nodig.

Deze website houdt d.m.v. een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens indien wettelijk vereist. U kan op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

APC